Oznámení o provedených opatřeních

Správa nemovitostí Václav Kopáček KV Inženýring oznamuje všem nájemcům a zákazníkům, že v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19

preventivně uzavírá až do odvolání provozovnu provozu domů pro osobní kontakt se zákazníky. 

Všechny své služby společnost poskytuje i nadále, ale pouze v bezkontaktním režimu.

Žádosti o vyjádření, potvrzení a především formuláře potvrzující úhrady nájemného a záloh na služby pro podání žádostí o příspěvek na bydlení – nájemné

Současně připomínáme, že žádosti o příspěvek na bydlení, nájemné můžeme potvrzovat výhradně vždy až po 10. dni měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí, tedy pro

Na webových stránkách www. kvinzenyring.cz  jsou k dispozici informace a všechny důležité kontakty.

K vyřízení svých požadavků prosím využijte linky 224 250 456, 222 513 494, 731 406 129 nebo e-mailovou adresu kopacek.kvi@volny.cz nebo kopackova.kvi@volny.cz.