Jak řešit havárii?

Řešení havarijních situací v bytě, domě:

Další informace na vývěsce v domě.