pornjk pornsam xpornplease joyporn pornpk foxporn porncuze porn110 porn120 oiporn pornthx blueporn roxporn silverporn porn700 porn10 porn40 porn800 porn900 ionporn porn100

Správa nemovitostí

Nemovitosti spravujeme opravdu komplexně. Postaráme se o bezproblémový chod.

Havarijní služba

Havarijní zásahy zajišťuje havarijní služba i mimo pracovní dobu, o svátcích, sobotách a nedělích 24 hodin denně, a to ve veškerých řemeslných profesích. Havarijní služba je zajištěna ihned po nahlášení nebo po zjištění havárie pracovníky firmy. Pracovníci dle rozsahu havárie provedou odstranění, nebo prvotní zásah tak, aby nedošlo ke škodě na majetku vlastníka. Opravu provedou v plném rozsahu nebo v případě větší náročnosti opravy se provede oprava na místě s dokončením následující den.
Telefonní číslo dispečinku 800 123 123.

Vedení účetnictví

Účetní evidence je vedena v souladu s platnými předpisy a interními pokyny včetně veškerých plateb prováděných na samostatný účet zřízený vlastníkem. Podvojné účetnictví je vedeno v souladu s právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb. tak, aby plně zajišťovalo veškeré účetní práce, týkající se účetnictví vlastníka.
Účetnictví je zpracováno na PC programu STEREO. Náklady a výnosy (účt. třída 5 a 6) se účtují podle jednotlivých čísel popisných, rovněž tak náklady a zálohy na služby (účt. třída 3).


Veškeré revize

Plynovodních rozvodů, elektroinstalací, hromosvodů, výtahů, kotelen v předepsaných termínech dle předpisů.

Převody družstevních bytů do OV

Provádíme veškeré činnosti spojené s agendou Prohlášení vlastníka, vymezení jednotek, smlouvy o převodu jednotek do osobního vlastnictví, zápisy v Katastru nemovitostí.


Pasport stavby

Pouze u námi spravovaných nemovitostí.

Přiznání k dani z nemovitosti

Pouze u námi spravovaných nemovitostí.