Aktuální informace

ÚHRADA NÁJEMNÉHO – KORONAVIR !!

14.5.2020

Úřady práce začaly vydávat potvrzení nájemcům, kteří dočasně nejsou schopni platit nájem v důsledku koronavirové krize. Nájemci musí doložit pronajímateli potvrzení od Úřadu práce ČR, více…


Žádosti o příspěvek na bydlení 2020

13.3.2020

Žádosti o příspěvek na bydlení, nájemné můžeme potvrzovat výhradně vždy až po 10. dni měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí, tedy pro období 1. čtvrtletí více…


Oznámení o provedených opatřeních

13.3.2020

Správa nemovitostí Václav Kopáček KV Inženýring oznamuje všem nájemcům a zákazníkům, že v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 preventivně uzavírá až více…