Havarijní služba

Jsme pro Vás k dispozici 24/7

Havarijní zásahy zajišťuje havarijní služba i mimo pracovní dobu, o svátcích, sobotách a nedělích 24 hodin denně, a to ve veškerých řemeslných profesích. Havarijní služba je zajištěna ihned po nahlášení nebo po zjištění havárie pracovníky firmy. Pracovníci dle rozsahu havárie provedou odstranění, nebo prvotní zásah tak, aby nedošlo ke škodě na majetku vlastníka. Opravu provedou v plném rozsahu nebo v případě větší náročnosti opravy se provede oprava na místě s dokončením následující den.

Telefonní číslo dispečinku 800 123 123.