Žádosti o příspěvek na bydlení 2021

Žádosti o příspěvek na bydlení, nájemné můžeme potvrzovat výhradně vždy až po 10. dni měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí, tedy pro

V případě žádosti o potvrzení v zastoupení za žadatele je nutné doložit zmocnění k tomuto úkonu (nemusí být ověřené). Doklady pouze potvrzujeme a vyplňujeme naší část, ostatní vyplňuje žadatel.

V případě, že od Vás Územní pracoviště Úřadu práce vyžaduje doložení naší plné moci k zastupování pronajímatele, nelze tuto plnou moc předávat v tištěné forměPříslušné pracoviště ÚP si doložení plné moci musí vyžádat přes datovou schránku, jejíž adresa je:  89x5q9k

Děkujeme za pochopení.